Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kurām uz atveseļošanās laiku nepieciešama aprūpe, ja to nevar nodrošināt mājas apstākļos.
Nodrošina sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, nepieciešamības gadījumā, piesaista veselības aprūpes speciālistus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu klients vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:
  • Iesniegumu
  • Ģimenes ārsta izziņu

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  Sociālais darbinieks veic apsekošanu personas, kas pieprasa pakalpojumu, dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.
  3. Sociālais darbinieks noskaidro vai klientam ir likumiskie apgādnieki un ja tādi ir, noskaidro apgādnieku maksātspēju pēc Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.” Ja klientam ir likumiskie apgādnieki, lēmumā tiek norādīts vai tiem ir jāsedz vai tie ir atbrīvoti no pakalpojuma apmaksas.
  4. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai.
  5. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai.
  6. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju. Klients tiek nodrošināts ar pakalpojumu.

Saņemt pakalpojumu