Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības kancelejā, pagasta pārvaldē vai pa pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Jelgavas novada pašvaldības kancelejas arhīva fondos esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti. Sagatavotie dokumenti tiek nodoti Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē izsniegšanai pieprasītājam, nosūtīti adresātam pa pastu vai saņemti klātienē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  • Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram.
  • Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Nodevas apmēru un kārtību nosaka Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.18., kā arī Jelgavas novada 2009.gada 30.decembra domes sēdes lēmums “Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem”

  Maksājumu var veikt klātienē vai ieskaitot pašvaldības kontā.
  Reģ.Nr.90009118031
  Norēķinu konts AS SWEDBANK
  Konta Nr. LV07HABA0551025900443
  Kods HABALV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē Jelgavas novada domes sekretariātā Jelgava, Pasta iela 37, 201.kabinetā, 101.kabinetā-informācijā, vai pagasta pārvaldē iepriekš to norādot savā iesniegumā.
  Korespondence - pakalpojumu var saņemt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi – Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001.