Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pirms paredzamās darbības uzsākšanas, nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas atbilstību Jelgavas novada teritorijas plānojumam. Izziņa par nekustamā īpašuma plānoto izmantošanu atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam nepieciešama plānojot zemes apmežošanu, derīgo izrakteņu ieguvi vai apbūvi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kurā norāda:
   teritoriju, kur plānota darbība;
   Pievienotos pielikumus:
  1.Zemes vienības robežplāns ar ieskicētu plānoto teritoriju;
  2. Pilnvara, uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības);
  3. (cits pievienotais dokuments).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu