Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņas par NĪN nomaksu un parāda neesamību tiek gatavotas Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāriem, tiesai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai, sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus un citos gadījumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasījums
  Nepieciešamie dokumenti: Aizpildīta iesnieguma veidlapa izziņas izsniegšanai par NĪN.

 2. Pakalpojuma apmaksas solis
  Pašvaldības nodeva 1.00 EUR

  Jelgavas novada pašvaldība
  AS SWEDBANK LV07HABA0551025900443
  AS SEB banka LV81UNLA0050023690285

 3. Saņemšanas solis
  Pakalpojuma saņemšanas vieta, atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Saņemot izziņu klātienē, jāuzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai-derīgu pilnvarojuma dokumentu.