Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saistošie noteikumi Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” nosaka kārtību kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Personu apliecinošs dokuments.
  2. Kvīts (kā pierādījums par 1.42 EUR samaksāšanu par lēmumu).

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Pašvaldība nosaka nodevu par domes izsniegtajiem dokumentiem - par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu jāmaksā 1.42 EUR. Papildus, pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III nodaļu un Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” IV nodaļu iespējama zaudējumu aprēķināšana katrai situācijai (atšķirībā no koka sugas, augšanas vietu un ciršanas pamatojumu) cita summa.

  Apmaksājot Zaudējumu aprēķinu:

  Rekvizīti
  Nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība
  Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV- 3001
  Reģ. Nr.: 90009118031
  Norēķinu konts: AS SWEDBANK
  Konta Nr.: LV07HABA0551025900443
  Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt lēmuma datumu, numuru (gadījumā, kad jāatmaksā zaudējumu aprēķins (2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III nodaļu)).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu iespējams saņemt pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001

Saņemt pakalpojumu