Cena
6.00-600.00
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1.

Laulības reģistrācija bez svinīgās ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļas telpās, klātesot tikai personām, kuras noslēdz laulību un liecinieki.1

Vienas laulības

15,00

2.

Svinīga laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās 2

Vienas laulības

60,00

3.

Laulības noslēgšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (ieslodzījuma vieta, dzīves vieta (ārsta izziņa), ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes centrs)3

Vienas laulības

40,00

4.

Svinīga laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.4

Vienas laulības

150,00

5.

Svinīga laulības gadskārtu ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās

Vienas laulības

60,00

6.

Dzimtsarakstu nodaļas sagatavota izziņa

Viens dokuments

6,00

7.

Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinošo dokumentu izziņas saņemšana no informācijas sistēmas CARIS iekļautajiem reģistriem

Viens dokuments

6,00

8.

Daudzvalodu veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai apliecībai

Viens dokuments

10,00

9.

Tiesiskās palīdzības lietas sagatavošana civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārzemēm

Viens dokuments

20,00

 

Laulības reģistrācijas vietas un laiki:

Laulības reģistrācijas notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 11.30 un no plkst. 14.00 līdz 16.30.

Laulības reģistrācija notiek piektdienās un sestdienās no plkst.11.00 līdz 17.00 Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpās, Akadēmijas iela 10 (līdz nodaļas darbības uzsākšanai Pasta ielā 32).

Laulības reģistrācija Jelgavas cietumā notiek pirmdienās plkst.14.00, pārējās vietas otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.10.00 līdz 15.00

Laulības reģistrācija notiek otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00