Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kurām ir grūtības sevi aprūpēt. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt saglabāt vai atjaunot klienta dzīves kvalitāti, uzlabojot dzīves apstākļus klienta mājās, sniegta atbalstu personas pašaprūpes nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.

  Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
  • dokumentus, kas apliecina likumisko apgādnieku nespēju veikt apgādnieka pienākumu ( piemēram, tiesas spriedums par aprūpes tiesību atņemšanu);
  • izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību;
  • sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Iesniedz nepieciešamos dokumentus (skatīt sadaļā nepieciešamie dokumenti);
  3.Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu ;
  4.Sociālais darbinieks veic apsekošanu personas, kas pieprasa pakalpojumu, dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
  5. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  6.Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7.Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju;
  8.Jelgavas novada sociālais dienests nosūta pakalpojuma pieprasījumu pakalpojuma nodrošinātājam biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība";
  9.Aprūpes pakalpojuma īstenošanas plānu sastāda un tā īstenošanu nodrošina
  biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".

Saņemt pakalpojumu