Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nedzīvojamo telpu iznomāšana, ņemot vērā to izmantošanas veidu. Fiziska vai juridiska persona iesniedz rakstisku iesniegumu Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem.
Persona vai tās pilnvarotais pārstāvis var saņemt līgumu personīgi pašvaldībā vai tās struktūrvienībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Jelgavas novada pašvaldībai ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot lietošanas veidu un/vai mērķi.

  Juridiskām personām papildus – statūtu (līguma) norakstu vai apliecinātu tā kopiju un reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  1. E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  2. Klātiene - dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībāa Jelgavā, Pasta ielā 37, 2.stāvā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
  3. Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  CENRĀDIS:
  http://www.jrp.lv/userfiles/file/pakalpojumi/Kanceleja/25_noma_1_2_3_pi…

  Maksājumu var veikt klātienē vai ieskaitot pašvaldības kontā.
  Reģ.Nr.90009118031
  Norēķinu konts AS SWEDBANK
  Konta Nr. LV07HABA0551025900443
  Kods HABALV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu