Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nedzīvojamo telpu iznomāšana, ņemot vērā to izmantošanas veidu. Fiziska vai juridiska persona iesniedz rakstisku iesniegumu Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem. Nomnieku noskaidro rakstiskā, mutiskā vai elektroniskā izsolē vai normatīvo aktu noteiktajos gadījumos nedzīvojamās telpas tiek iznomātas bez izsoles rīkošanas. Persona vai tās pilnvarotais pārstāvis var saņemt līgumu personīgi pašvaldībā vai tās struktūrvienībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Jelgavas novada pašvaldībai ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot lietošanas veidu un/vai mērķi.

  Juridiskām personām papildus – statūtu (līguma) norakstu vai apliecinātu tā kopiju un reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  1. E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  2. Klātiene - dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībāa Jelgavā, Pasta ielā 37, 2.stāvā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
  3. Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

  Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-18:00;
  Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;
  Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;
  Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;
  Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-15.30;

  Jelgavas novada pašvaldība –Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
  https://www.jelgavasnovads.lv/lv/strukturvieniba/kanceleja

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu