Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pieņemt lēmumu par nosaukuma piešķiršanu no jauna veidotajam nekustamajam īpašumam, kas izveidojas no atdalītās zemes vienības vai būves.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1.Iesniegums (veidlapa);
  2.Pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkota pilnvarotā persona.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37.
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37.
  • Korespondence – lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi
  • E-pasts – ar elektronisko parakstu parakstītu lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu