Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība reizi gadā, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālos resursus, piešķir pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 30 euro apmērā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nepieciešamie dokumenti:

    Iesniegums un Ministru kabineta noteikta parauga apliecības kopija par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlnei.