Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldībai piederošu/piekrītošu zemju iznomāšana. Tiek izskatīts iesniegums, pieņemts lēmums par zemes iznomāšanu vai zemes nomas tiesību izsoles organizēšanu, sagatavots un parakstīts zemes nomas līgums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Iesniegums (veidlapa).
  2.Nomas tiesību izsolei iesniedzamie dokumenti, atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam.
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  Klātiene - Dokumentus iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  Klātiene - līgumu paraksta un saņem attiecīgajā pagasta pārvaldē

Saņemt pakalpojumu