Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Rehabilitācijas uzdevums ir atgūt emocionālo stabilitāti un sociālās funkcionēšanas spējas.
Nodrošināt personām, kuras cietušas no vardarbības, psihosociālu palīdzību, veicināt personas sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Vardarbības veicēju gadījumā mazināt vai novērst turpmākās vardarbības riskus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Vardarbībā cietusī persona, vardarbībā cietušā bērna vecāks vai aizbildnis vai vardarbību veikusī persona vēršas ar iesniegumu (brīvā formā) Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos par nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks par iesniegumu iesniedz Jelgavas novada sociālā dienesta lietvedei reģistrēšanai.
  3. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar sociālo darbinieku, kurš ir atbildīgs par konkrētā sociālā gadījuma risināšanu, sastāda atzinumu.
  4. Atbilstoši atzinumā minētajam tiek piemeklēts pakalpojuma sniedzējs un sagatavots līgums.
  5. Sociālais darbinieks sazinās ar klientu un informē par konsultāciju vietu un laiku.

Saņemt pakalpojumu