Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldībā ir pieejamas ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku (Turpmāk – Tehniskie palīglīdzekļi): ratiņkrēsli, kruķi, rollatori, staigāšanas rāmji, personīgās higiēnas palīglīdzekļi un pretizgulējumu palīglīdzekļi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Tehnisko palīglīdzekli atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam, persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Jelgavas novada sociālajā dienestā vai sociālo darbinieku pieņemšanas punktos, un iesniedz šādus dokumentus:

  1. rakstisku iesniegumu;
  2. atzinumu no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista par Tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.
  Atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši no tā izsniegšanas dienas.

  Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis noslēdz Patapinājuma līgumu ar termiņu līdz vienam gadam. Patapinājuma līguma termiņu var pagarināt, ja persona šajā laikā nav saņēmusi Tehnisko palīglīdzekli no Valsts SIA „NRC Vaivari” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Iesniedz nepieciešamos dokumentus (skatīt sadaļā nepieciešamie dokumenti);
  3. Klientu apkalpošanas speciālists reģistrē iesniegumu;
  4. Klientu apkalpošanas speciālists sastāda līgumu;
  5. Klientu apkalpošanas speciālists sazinās ar klientu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vietu un laiku;
  6. Klientu apkalpošanas speciālists sastāda tehniskā palīglīdzekļa nodošanas- pieņemšanas aktu.

Saņemt pakalpojumu