Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt.
Par citas personas aprūpē nodoto bērnu vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās personas aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
  2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna pārstāvi bērna vecāku prombūtnes laikā.
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītam uz e-pastu barintiesa@jelgavasnovads.lv .  Korespondences adrese un Juridiskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.

  Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.
  tel.63024433

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu