Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk - pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarēta pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un ja bērna pirmreizējā dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novadā. Nosacījums par deklarēto pamata dzīvesvietu ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas neattiecas uz gadījumiem, kad pabalsta pieprasītājs pirms bērna piedzimšanas ir iegādājies nekustamo īpašumu Jelgavas novadā un tajā deklarējis pamata dzīvesvietu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nepieciešamie dokumenti:
    Lai saņemtu pabalstu, pabalsta prasītājs iesniedz iesniegumu Jelgavas novada sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā jāuzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu audžuģimenē.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu