Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana. Dublikātus izsniedz vispārējās izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu noformē pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kurai nepieciešams dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi, vai, ja tā likvidēta vai reorganizēta - Jelgavas novada Izglītības pārvaldē.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Persona, kurai nepieciešams dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Ja personai nav droša elektroniskā paraksta iespējas, Izglītības iestāde vai Izglītības pārvalde var nosūtīt izdevumam "Latvijas Vēstnesis" izziņu, kas izdota, pamatojoties uz arhīva vai izglītības iestādes izdotas izziņas, kas apliecina to, ka pazaudētais dokuments tika izsniegts attiecīgajai personai. Ne vēlāk, kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas, izglītības iestādes direktors vai Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē to izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.