07.12.2022.

Jelgavas novada pašvaldības budžets

Drukāt
2022.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21 “Grozījumi saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2022.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”

2021.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 "Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” (Spēkā esoši līdz 2021.gada 30.jūnijam)

2020.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 Jelgavā, 2020.gada 29.jūlijā (protokols Nr.14, 17.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 Jelgavā, 2020.gada 29.decembra (protokols Nr. 25, 26.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

2019.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 Jelgavā, 2019.gada 31.jūlija (protokols Nr.13, 28.§) "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam""

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 Jelgavā, 2019.gada 27.novembrī (protokols Nr.20  23.§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

2018.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 Jelgavā 2018.gada 28.novembrī (protokols Nr.16, 21.§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

2017. gads
2016. gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11. Jelgavā 2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.14, 21§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6, Jelgavā 2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.5, 18§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””

2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads