21.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr.22

21.10.2021

21.10.2021., plkst. 15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:
1. Par Dinas Medjānovas atbrīvošanu no Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu pildīšanas un Aināra Kākera iecelšanu par Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju
2. Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti
3. Par SARS CoV-2 antigēna testu un testēšanas sertifikātu izmaksu segšanu Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem
4. Par Jelgavas novada bāriņtiesas un Ozolnieku novada bāriņtiesas reorganizāciju un Solveigas Alksnes iecelšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju
5. Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu