21.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr. 26

12.11.2021

12.11.2021., 13:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:
1.    Par konkursa “Radošais seniors Jelgavas novadā” nolikuma apstiprināšanu.
2.    Par Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) iegādi.
3.  Par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Jelgavas novada Bāriņtiesas locekļa atklāta amata konkursa nolikumu apstiprināšanu.
4.    Par Jelgavas novada Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu.
5.    Par līguma slēgšanu un apliecinājuma izsniegšanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
6.    Par Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
7.    Par politiski represēto personu sveikšanu.
8.    Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu  un darbinieku atlīdzības kārtībā.
9.    Par līguma JNP/5-34.3/19/174 “Par juridisko pakalpojumu sniegšanu” izbeigšanu.