21.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr. 29

29.11.2021

29.11.2021. plkst. 15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

 
Darba kārtība:

1. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas informatīvais ziņojums
2. Par Andra Ozoliņa atbrīvošanu no Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata
3. Par deputāta pilnvaru apturēšanu I.Dolgovai, G.Liepam un A.Ozoliņam
4. Par 2021.gada 26.maija Jelgavas novada domes sēdes lēmuma (Nr.8, 16. §) “Par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu” grozīšanu