21.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr. 31

01.12.2021

01.12.2021., plkst.09:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:
1. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas informatīvs ziņojums
2. Par deputāta pilnvaru apturēšanu G.Liepam
3. Par deputāta pilnvaru apturēšanu A.Ozoliņam
4. Par Ilzes Mangusas atbrīvošanu no Ozolnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata