03.02.2023.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Drukāt
  • Emīls Dobrājs - komitejas priekšsēdētājs
  • Lolita Duge - komitejas priekšsēdētāja vietniece
  • Jānis Počs
  • Gundars Liepa
  • Artūrs Semjonovs
  • Dina Tauriņa
  • Andris Ozoliņš