04.07.2022.

Finanšu komitejas sēde Nr. 3

17.12.2021

22.12.2021., plkst. 11:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Darba kārtība:

1. Par Kārtības, kādā tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa apstiprināšanu
2. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Līgotnes 1-3, Glūdas pag.)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Zaļā iela 2-3, Vircavas pagasts)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līgotnes 1-3A, Glūdas pag.)
6. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54740120072, “Brieži”, Sesavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54820050172, “Skudriņas”, Svētes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440050830, Parka ielā 2A, Brankās, Cenu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010910, “Pūpoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660010784, “Rīgas iela 24”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
11. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000885, Draudzības iela 6-88, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
12. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000194, “Dumpji 1”-6, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
13. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54609000201, “Dumpji 1”-2, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54620070030, “Gobu mežs”, Līvbērzes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziemeļlauks, Vircavas pagasts)
16. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010396, “Miezīši”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
17. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 54119000887, Draudzības iela 7-38, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54310020502, “Uves”, Kalnciema pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010397, “Vībotnes”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54600010398, “Viduspurmaļi”, Lielplatones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
21. Par saistošo noteikumu Nr.** „Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
22. Par uzturēšanās maksas noteikšanu SAC Zemgale
23. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA “Bārs Meka” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
24. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu Jūlijai Tokmačovai saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
25. Par finansējuma piešķiršanu R.A.Jasevičas muzikālajai attīstībai