03.12.2022.

Publiskais iepirkums

Drukāt

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu, Jelgavas novada pašvaldības pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas  e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .
Šajā profilā tiek ievietota informācija par plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.