Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “2.masīvs 111”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.jūnijā plkst.11:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “2.masīvs 111”,  Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030220, kas sastāv no zemes vienības 0,1356 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030220. 

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 8-106, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.jūnijā plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 8-106,  Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54119000883, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m2 platībā un kopīpašuma 297/62017 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010009. 

Atklāta mutiska ceturtā izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rūpnīcas iela 2” Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.jūnijā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku ceturto izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rūpnīcas iela 2”  Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54110010032, kas sastāv no zemes vienības 0,5153 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010032. 

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Gārņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.jūnijā plkst.9:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Gārņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860060054, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860060054. 

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Irbenāji”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.jūnijā plkst.10:30 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Irbenāji”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100592, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100230.

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Čemuriņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.jūnijā plkst.10:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Čemuriņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100594, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100414. 

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Korintes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.jūnijā plkst.9:30 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Korintes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100593, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100324.

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ērgļu iela 10” Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.jūnijā plkst.9:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko atkārtotu atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Ērgļu iela 10” Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860110219, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,8164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860110403. 

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stacijas iela 2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  atkārtotu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Stacijas iela 2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.547400500018, kas sastāv no  zemes vienības 0,3471 ha platībā ar  kadastra apzīmējumu 54740050544.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Dārza iela 13-13”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 15.jūnijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Dārza iela 13-13”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000680, kas sastāv no dzīvokļa 69,3 m² platībā, kopīpašuma 640/14118 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060558001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060558.

Izsole ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 55.8 m2.

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Upesliepas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Upesliepas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130104, kas sastāv no trim neapbūvētām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām - 0,9384 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130217, 1,2060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130219 un 1,3223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130314. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130721, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130449. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-6, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-6, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000212, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 35,4 m² platībā , kopīpašuma 354/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000211, kas sastāv no dzīvokļa 28,1 m² platībā , kopīpašuma 281/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900040138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040138.

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000213, kas sastāv no dzīvokļa 64,6 m² platībā , kopīpašuma 646/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057.