07.12.2022.

Izsoles

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunveseri”, Zaļenieku pagasts

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Jaunveseri”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54960070183, kas sastāv no zemes vienības 0.64 ha platībā (tai skaitā mežs 0.36 ha) ar kadastra apzīmējumu 54960070183.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dzelzceļa ēka 4”-7, Glūdas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Dzelzceļa ēka 4”-7, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54529000417, kas sastāv no dzīvokļa 47,9 m2 platībā un kopīpašuma 479/3598 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050001004 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54520050001005.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lāsītes”, Kalnciems, Kalnciema pagasts

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Lāsītes”, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54110010212, kas sastāv no zemes vienības 0,4688 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010210.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ūbeles”, Tušķi, Līvbērzes pagasts

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Ūbeles”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54620101064, kas sastāv no zemes vienības 0,1205 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620101062 un mežaudzes.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Dzelzceļa ēka 1A-1, Glūdas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums  “Dzelzceļa ēka 1A”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54529000393, kas sastāv no dzīvokļa 40,7 m² platībā, kopīpašuma 417/3588 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050001002 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54520050001003.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Paceplīši” Nākotnē, Glūdas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Paceplīši”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040446, kas sastāv no zemes vienības 0,4548 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040445.