Svētdiena, 1. Augusts, 2021
Albīna, Albīns

Izsoles

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 26.augustā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, īko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN, valsts reģistrācijas Nr. GN 3897, izgatavots 2007.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA KARNIVAL

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema  pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA KARNIVAL, valsts reģistrācijas Nr. HB5831, izgatavots 2008.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.augustā plkst.10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora, valsts reģistrācijas Nr.HN 2705, izgatavots 2003.gadā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Liepu lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Liepu lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110020, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 2,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110168. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Mazpērlītes”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.augustā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mazpērlītes”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030046, kas sastāv no zemes vienības 7,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030114, tai skaitā 7,18 mežaudze.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Mūra dzirnavas”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Mūra dzirnavas”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900020060, kas sastāv no apbūvētas  zemes vienības 0,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900020060 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900020060001.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Jaunliepiņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Jaunliepiņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900030320, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 2,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900030218.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stacijas iela 4”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Stacijas iela 4”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740050020, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 0,271 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740050074. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stacijas iela 8”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Stacijas iela 8”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740050004, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 0,2584 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740050073.

Atklātā privatizācijas izsolē ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

27.augustā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod atklātā privatizācijas izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 55,8 m2. 

Izsole ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.1/1A Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 55.8 m2.