09.12.2022.

Finanšu nodaļas kontakti

Drukāt

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

Finanšu nodaļa
Finanšu nodaļas vadītāja
Lolita Krūmiņa
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63024784
e-pasts: lolita.krumina@jelgavasnovads.lv
 
Galvenā grāmatvede
Silva Jēgere

Tālr.: 63024784
e-pasts: silva.jegere@jelgavasnovads.lv
Galvenā grāmatveža vietniece
Ilona Rubule

Tālr.: 63048447
e-pasts: ilona.rubule@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Daina Livdāne

Tālr.: 63012259
e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Anna Eismonte

Tālr.: 63061733
e-pasts: anna.eismonte@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Ira Lavrenova
Tālr.: 63020234
e-pasts: ira.lavrenova@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Ruta Švāgere

Tālr.: 63048447
e-pasts: ruta.svagere@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Inita Freiberga

Tālr.: 63012257
e-pasts: inita.freiberga@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Ilona Žukauska

Tālr.: 63048447
e-pasts: ilona.zukauska@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Santa Pēterfelde
Tālr.: 63012257
Grāmatvede
Jūlija Maceviča
Tālr.: 63020234
e-pasts: julija.macevica@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede
Aija Zīriņa

Tālr.: 63086645
e-pasts: aija.zirina@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede
Vita Nordmane

Tālr.: 63086645
e-pasts: vita.nordmane@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede
Dita Zveja

Tālr.: 63012259
e-pasts: dita.zveja@jelgavasnovads.lv
Projektu grāmatvede
Ilze Mitkeviča
Tālr.: 63024929
e-pasts: ilze.mitkevica@jelgavasnovads.lv
Vecākā projektu grāmatvede
Dace Blūma
Tālr.: 63024929
 
Nodokļu administratoru kontakti
Vecākā nodokļu administratore (Vircavas pagasts)
Alla Jemeļjaņenko

Tālr.: 63086015
e-pasts: alla.jemeljanenko@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Elejas pagasts)
Mairīte Kļimovska
Tālr.: 63055336
Nodokļu administratore (Svētes pagasts)
Spodra Ozola - Ozoliņa

Tālr.: 63055336
e-pasts: spodra.ozola@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Kalnciems pagasts)
Valentīna Kokareviča

Tālr.: 63084553
e-pasts: valentina.kokarevica@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Līvbērzes pagasts)
Inga Freimane

Tālr.: 63072218
e-pasts: inga.freimane.fin@jelgavasnovads.lv 
Nodokļu administratore (Glūdas pagasts)
Egita Razživina
Tālr.: 63077325, 28649036
e-pasts: egita.razzivina@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Valgundes pagasts)
Ilze Kokmane

Tālr.: 63085285
e-pasts: ilze.kokmane@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Zaļenieku pagasts)
Vēsma Branta

Tālr.: 63074375
e-pasts: vesma.branta@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Vilces, Platones pagasti)
Zaiga Gazele

Tālr.: 63061069
e-pasts: zaiga.gazele@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Sesavas, Lielplatones pagasti)
Gunta Kravale

Tālr.: 63061707
e-pasts: gunta.kravale@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Jaunsvirlauka)
Dace Jurgina
Tālr.: 63085851
e-pasts: dace.jurgina@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore (Salgales pagasts)
Biruta Petrokaite
Tālr.: 63085680
Nodokļu administratore (Cenu, Ozolnieku pagasti)
Lidija Žukovska
Tālr.: 63057762
 
Grāmatvežu kontakti pagastu pārvaldēs
Grāmatvede (Elejas pagasts)
Agita Šlēkste

Tālr.: 63061405; 22047828
e-pasts: agita.slekste@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Glūdas pagasts)
Olga Romanovska

Tālr.: 63077325; 28649036
e-pasts: olga.romanovska@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Kalnciema pagasts)
Anna Todlebene

Tālr.: 63084558
e-pasts: anna.todlebene@jelgavanovads.lv
Grāmatvede (Jaunsvirlaukas pagasts)
Ludmila Sokolova

Tālr.: 63085795
e-pasts: ludmila.sokolova@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede (Lielplatones pagasts)
Olga Vaškinele

Tālr. 63061386
e-pasts: olga.vaskinele@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Līvbērzes pagasts)
Daiga Rozenvalde

Tālr.: 63072441
e-pasts: daiga.rozenvalde@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Ozolnieku pagasts)
Žanna Blūma

Tālr.: 63099203
e-pasts: zanna.bluma@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Platones pagasts)
Jolanta Avetjana

Tālr.: 27826535
e-pasts: jolanta.avetjana@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Sesavas pagasts)
Ilona Briģe 
   
Tālr.: 63061751
e-pasts: ilona.brige@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Vilces pagasts)
Aija Petuhova

Tālr.: 63061159
e-pasts: aija.petuhova@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Valgundes pagasts)

Tālr.: 63085240
e-pasts: 
Grāmatvede (Vircavas pagasts)
Iveta Neimane

Tālr.: 63085984
e-pasts: iveta.neimane@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede (Zaļenieku pagasts)
Dana Konavko
Tālr.: 63074375