03.12.2022.

Personāla nodaļas kontakti

Drukāt

ADMINISTRATĪVAIS DEPARATAMENTS

Personāla nodaļa
Personāla nodaļas vadītāja
Marita Bubele
Tālr.: 63022297
e-pasts: marita.bubele@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Līga Jantone

Tālr.: 63024897
e-pasts: liga.jantone@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Ilona Pogožeļska

Tālr.: 63024800
e-pasts: ilona.pogozelska@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Janita Boļšakova
Tālr.: 63012266
e-pasts: janita.bolsakova@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Madara Ludžiniece

Tālr.: 63012256
e-pasts: madara.ludziniece@jelgavasnovads.lv 
Personāla speciāliste
Vineta Zūberga

Tālr.: 63013078
e-pasts: vineta.zuberga@jelgavasnovads.lv