09.12.2022.

Projektu nodaļas kontakti

Drukāt
Projektu nodaļa
Projektu nodaļas vadītāja
Agrita Landzāne

Tālr.: 63012555; 27721772
e-pasts: agrita.landzane@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Anita Škutāne
Tālr.: 63048446; 29130936
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
Tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga

Tālr.: 63048443; 29180959
e-pasts: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv
Infrastruktūras projektu vadītāja
Anita Skubiļina

Tālr.: 63048452; 29115581
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja
Ella Popesko

Tālr.: 26369837
e-pasts: ella.popesko@jelgavasnovads.lv
Sociālo un veselības projektu vadītāja
Vita Rozenfelde
Tālr.: 28208108
Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja
Inese Skromane

Tālr.: 26547814
e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Agris Dobrovoļskis
Tālr.: 63048487
Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare
Tālr.: 63048487; 26305496
e-pasts: lelde.santare@jelgavasnovads.lv
Vides projektu vadītāja
Kristīne Kūlīte
Tālr.: 63048442
Pašvaldības atbalsta projektu vadītāja
Antra Pošeika
Tālr.: 20042150
LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vadītāja
Anita Krūmiņa
Tālr.: 29331025
 

Attīstības nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Attīstības nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)

Attīstības nodaļas vērtības:

  • inovācija – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem;
  • atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus;
  • sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.

Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā:

  • nodaļa nodrošina investīciju projektu plānošanas un ieviešanas procesu;
  • sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā;
  • īsteno pašvaldības funkcijas tūrismā sadarbībā ar tūrisma objektiem, uzņēmējiem, pagastu pārvaldēm un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru, popularizējot novada tūrisma piedāvājumu;
  • līdzdarbojas Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicina tās reputāciju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, kā arī nodrošina pašvaldības starptautisko sadarbību;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.