09.12.2022.

Sabiedrisko attiecību nodaļas kontakti

Drukāt
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Laura Jaundāldere
Tālr.: 63013077, 29152770
e-pasts: laura.jaundaldere@jelgavasnovads.lv 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece
Lelde Podniece-Jostmane
Tālr.: 63024934, 28705341
e-pasts: lelde.podniece@jelgavasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanita Liepiņa
Tālr.: 63024854, 25566763
e-pasts: sanita.liepina@jelgavasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Rudzīte

Tālr.: 63012268, 20241660
e-pasts: liga.rudzite@jelgavasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63013974
e-pasts: gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājs
Andris Vereščagins
Tālr.: 63022237, 29232869
 
 

Sabiedrisko attiecību nodaļa - nodrošina pašvaldības iekšējo un ārējo informācijas plūsmu - gan darbā ar plašsaziņas līdzekļiem, iedzīvotāju grupām vai sadarbības institūcijām, gatavo preses relīzes, domes pieņemto lēmumu skaidrojumus, organizē pašvaldības oficiālo vizīšu plānošanu, koordinē pašvaldības izdevuma "Jelgavas Novada Ziņas" satura sagatavošanu, druku un piegādi, veicina pašvaldības aktuālo jautājumu diskursu publiskajā telpā; nodrošina pašvaldības protokolāro pasākumu norisi un mājaslapas jelgavasnovads.lv darbību. Līdzdarbojas pašvaldības īstenoto projektu publicitātē.


Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums