20.05.2022.

Izglītības pārvaldes kontakti

Drukāt
Izglītības pārvalde
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027438
e-pasts: ginta.avotina@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Inga Vilcāne
Tālr.: 63027438
e-pasts: inga.vilcane@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aigars Krastiņš
Tālr.: 63027438
e-pasts: aigars.krastins@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos
Jānis Erno
Tālr.: 63012258; 26377942
e-pasts: janis.erno@jelgavasnovads.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Ilona Stepanoviča - Monkēviča
Tālr.: 25707991
e-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv
Izglītības programmu nodaļa
Izglītības programmu nodaļas vadītāja
Vivita Eiklone
Tālr: 63024895
Speciāliste metodiķe
Valentīna Saviča
Tālr.: 63024895
Galvenā speciāliste interešu izglītības jomā
Ineta Freimane
Tālr.: 63012258
e-pasts: ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos
Lāsma Geidāne
Tālr.: 63024895
e-pasts: lasma.geidane@jelgavasnovads.lv
Izglītības atbalsta nodaļa
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
Ilze Brakmane

Tālr.: 25707966
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Lauma Gulbe
Tālr.: 29378912
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatore
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Dace Vīpule-Kuļika

Tālr.: 26469253
e-pasts: dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv
 
Jaunatnes lietu nodaļa
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs
Valters Siksna
Tālr.: 28263171
e-pasts: valters.siksna@jelgavasnovads.lv
 
Mūžizglītības nodaļa

Izglītības iestādes Jelgavas novadā:


Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.

Izglītības pārvaldes nolikums