09.12.2022.

Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes kontakti

Drukāt
Pagasta apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Matīss Kellerts
Tālrunis: 26987812
Pagasta apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks
Raitis Silamednis
Tālrunis: 26832774
Lietvede
Līga Tamberga

Tālr.: 63085179
e-pasts: liga.tamberga@jelgavasnovads.lv
Lietvede
Valentīna Linde
Tālr.: 63050241, 28652208
Nodokļu administratore
Lidija Žukovska
Tālr.: 63057762
Kasiere 
Olita Dūmiņa
Tālr.: 63084717
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Krieķe
Tālr.: 63050184
Tautas nama vadītāja
Madara Griba
Tālr.: 63050144; 20311974; 28810322
Saimniecības vadītājs
Jānis Krugolaužs
Tālr.: 20054301
e-pasts: janis.krugolauzs@jelgavasnovads.lv
 
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit