07.12.2022.

Glūdas pagasta kontakti

Drukāt
Glūdas pagasta pārvalde
Adrese: Skolas iela 3, Nākotne,Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040
Tālr.: 63077329; 26118805
Fakss: 63048991
e-pasts: gludaspp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Silvija Zīberte
Tālr.: 63077445
Mob.: 26366631
e-pasts: silvija.ziberte@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00   
Ceturtdiena: 08.30-13.00
Lietvede
Tālr.: 63077329, 26118805
 
Grāmatvede
Olga Romanovska
Tālr.: 63077325, 28649036
e-pasts: olga.romanovska@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Egita Razživina
Tālr.: 63077325; 28649036
e-pasts: egita.razzivina@jelgavasnovads.lv
Saimniecības pārzinis
Aigars Amatnieks
Tālr.: 26149963
e-pasts: aigars.amatnieks@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Mihails Ševčenko
Tālr.: 26548288
e-pasts: mihails.sevcenko@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja 
Ilze Lomakina
Tālr.: 29377105
e-pasts: ilze.lomakina@jelgavasnovads.lv
Nākotnes bibliotēkas vadītāja
Inta Vīksna
Tālr. 63077321
e-pasts: inta.viksna@jelgavasnovads.lv
Bramberģes bibliotēkas vadītāja
Māra Bučkovska
Tālr.: 26130709
e-pasts: mara.buckovska@jelgavasnovads.lv
Dienas centra ”Zemgale” vadītāja 
Herta Elza Šalkovska
Tālr.: 28309730
e-pasts: herta.elza@inbox.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Kaspars Rakstiņš
Tālr.: 25602711
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Santa Ūdre
Tālr.: 26705778
e-pasts: santa.udre@jelgavasnovads.lv
 
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit