03.12.2022.

Jaunsvirlaukas pagasta kontakti

Drukāt
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde
Adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts,  Jelgavas novads, LV-3031
Tālrunis: 63085851, 29258023
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Iveta Strēlniece

Tālr.: 26309131
e-pasts: iveta.strelniece@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 14.00-18.00
Ceturtdiena: 08.00-12.00
Pārvaldes lietvede
Ilona Roze 
Tālr.: 63085851
e-pasts: ilona.roze@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Lauris Landsbergs
Tālr.: 26106900
Grāmatvede
Ludmila Sokolova
Tālr.: 63085795
Kases darba laiki:
Pirmdienās:   8.00–12.00; 13.00–18.00
Ceturtdienās: 8.00–12.00; 13.00–17.00
Nodokļu administratore
Dace Jurgina
Tālr.: 28627424
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
 
Tālr.: 
e-pasts: 
Pašvaldības policijas inspektors
Aigars Bērtulis
Tālr.: 26629947
 
Kultūras darba vadītāja
Inese Segliņa
Tālr.: 27231143
Pasākumu organizatore
Ilze Vēvere
Tālr.: 28687981
Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra vadītājs 
Gatis Cinovskis
Tālr.: 28652817
Tūrisma informācijas centra vadītāja
Saiva Drupa
Tālr.:29199324
Staļģenes bibliotēkas vadītāja
Liena Blūma - Smeile
Tālr.:26608540
Dzirnieku bibliotēkas vadītāja
Rudīte Šturme
Tālr.: 27851708
Vecsvirlaukas bibliotēkas vadītāja
Inese Demčuka
Tālr.: 28371756
e-pasts: inese.demcuka@jelgavasnovads.lv
Staļģenes vidusskolas direktors
Aivars Naglis
Tālr.: 26442980
Skolas mājas lapa: http://www.stalgenesskola.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit