03.12.2022.

Platones pagasta kontakti

Drukāt
Platones pagasta pārvalde
Adrese: Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
Tālr.: 63086511, 28338691
e-pasts: platonespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs
Vladislavs Pogožeļskis
Tālr.: 29254629
e-pasts: vladislavs.pogozelskis@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.00-12.00
Pārvaldes lietvede 
Inga Rezevska
Tālr.: 63086511
e-pasts: inga.rezevska@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Jolanta Avetjana
Tālr.: 27826535
e-pasts: jolanta.avetjana@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Lauris Rudzītis
Tālr.: 26694637
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
 
Tālr.:
e-pasts:
Kultūras darba vadītāja
Rasma Krauze
Tālr.: 26547117
e-pasts: rasma.krauze@jelgavasnovads.lv
Platones bibliotēkas vadītāja
Irina Šanceva
Tālr.: 63086513
e-pasts: irina.sanceva@jelgavasnovads.lv
Lielvircavas bibliotēkas vadītāja
Māra Ziemele
Tālr.: 63086127
e-pasts: mara.ziemele@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Raivis Indriksons
Tālr.: 29355652
e-pasts: raivis.indriksons@jelgavasnovads.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit