30.11.2022.

Sesavas pagasta kontakti

Drukāt
Sesavas pagasta pārvalde
Adrese: Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034
Tālr.: 63061478
Fakss: 63061478
e-pasts: sesavaspp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs
Staņislavs Matuss
Tālr.: 27234237
e-pasts: stanislavs.matuss@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00   
Ceturtdiena: 9.00-13.00 
Pārvaldes lietvede
Sandra Ārmane
Tālr.: 63061478
Nodokļu administrators
Gunta Kravale     
Tālr.: 63061707
e-pasts: gunta.kravale@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Ilona Briģe    
Tālr.: 63061751
e-pasts: ilona.brige@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Dzintars Tacs
Tālr.: 26425497
e-pasts: dzintars.tacs@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Andris Kļimovskis
Tālr.: 22045168
e-pasts: andris.klimovskis@jelgavasnovads.lv
Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Inta Strazdiņa
Tālr.: 25405342
e-pasts: inta.strazdina@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja Bērvircavas tautas namā
Sandra Zeimule
Tālr.: 27234231
e-pasts: sandra.zeimule@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja Sesavas tautas namā
Ilze Krastiņa
Tālr.: 29155972
e-pasts: ilze.krastina@jelgavasnovads.lv
Bērvircavas bibliotēkas vadītāja
Larisa Batkauske
Tālr.: 28070133
e-pasts: larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Arnis Fogels
Tālr.: 26671431
e-pasts: arnis.fogels@jelgavasnovads.lv
Datu ievades un apstrādes operators
Ženija Krama
Tālr.: 63061532; 29137827
e-pasts: zenija.krama@jelgavasnovads.lv
 
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit