29.11.2022.

Svētes pagasta kontakti

Drukāt
Svētes pagasta pārvalde
Adrese: Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008
Tālr.: 63055548
Fakss: 63055548
e-pasts: svetespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs
Edgars Grīnofs

Tālr.: 63024877; 29522868
e-pasts: edgars.grinofs@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.00-12.00
 
Pārvaldes lietvede
Iveta Stāvause

Tālr.: 63055548
e-pasts: iveta.stavause@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītāja
Sarmīte Ņikiforova

Tālr.: 29800747
e-pasts: sarmite.nikiforova@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas vecākais inspektors
Raivis Indriksons

Tālr.: 29355652
e-pasts: raivis.indriksons@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
 
Tālr.:
e-pasts:
Svētes bibliotēkas vadītāja
Natālija Trone
Tālr.: 26469313
e-pasts: natalija.trone@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Sandra Jākobsone

Tālr.: 27234198
e-pasts: sandra.jakobsone@jelgavasnovads.lv
Svētes pagasta sporta bāzes vadītāja 
Inga Miķelsone Leimane
Tālr. 27449286
Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēkas vadītāja
Jautrīte Joze

Tālr.: 29585778
e-pasts: jekabnieki@inbox.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit