29.11.2022.

Valgundes pagasta kontakti

Drukāt
Valgundes pagasta pārvalde
Adrese: Celtnieku iela35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
Tālr.:  26335303
e- pasts:  valgundespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Maija Lasmane

Tālr.: 26397810
e-pasts: maija.lasmane@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.30-12.00
Pārvaldes lietvede
Aina Briede

Tālr. 26335303
e-pasts: aina.briede@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede

Tālr.: 63085240
e-pasts:
Nodokļu administratore
Ilze Kokmane

Tālr.: 63085285
e-pasts: ilze.kokmane@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Andris Krastiņš

Tālr.: 26409183
e-pasts: andris.krastins@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Salvis Alksnis

Tālr.: 27304246
e-pasts: salvis.alksnis@jelgavasnovads.lv
Labiekārtošanas speciāliste
Inguna Skutele

Tālr.: 26458230
e-pasts: inguna.skutele@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Egija Šuneiko

Tālr.: 28612076
e-pasts: egija.suneiko@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotekāres
Agnese Zenfa 
(IKSC”AVOTI”, Saules iela 2, Valgundes pag.)
Tālr.: 63085219
e-pasts: agnese.zenfa@jelgavasnovads.lv
Vita Sandere
 ( „Ārsta māja” ,Tīreļi, Valgundes pag.)
Tālr.: 63085327
e-pasts: vita.sandere@jelgavasnovads.lv
Novadpētniecības speciālists
Dāvis Beitlers

Tālr.
e-pasts: davis.beitlers@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Daina Majoka

Tālr.: 27868795
e-pasts: daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit