08.02.2023.

Vilces pagasta kontakti

Drukāt
Vilces pagasta pārvalde
Adrese: Skolas iela 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Tālr.: 63061081, 26620310
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja 
Anda Duge

Tālr.: 63061081; 29383060
e-pasts: anda.duge@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.00-12.00
Pārvaldes lietvede 
Anda Gaidišķe
 
Tālr.: 63061081
e-pasts: anda.gaidiske@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Zaiga Gazele

Tālr.: 63061069
e-pasts: zaiga.gazele@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs 
Egils Garbilis
Tālr.: 26430730
e-pasts: egils.garbilis@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Aija Petuhova
Tālr.: 63061159; 22019659
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Santa Ūdre
Tālr.: 26705778
e-pasts: santa.udre@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Vigita Pumpure

Tālr.:  20244887
e-pasts: vigita.pumpure@jelgavasnovads.lv
Vilces pagasta Vilces bibliotēkas vadītāja 
Regīna Deksne
Tālr.: 29420223
e-pasts: regina.deksne@jelgavasnovads.lv
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēkas vadītāja 
Vida Inapaite
Tālr.: 22037471
e-pasts: vida.inapaite@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Dainis Zemgalnieks
Tālr.: 20044770
e-pasts: dainis.zemgalnieks@jelgavasnovads.lv
 
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit