03.12.2022.

Vircavas pagasta kontakti

Drukāt
Vircavas pagasta pārvalde
Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Tālr.: 63085961; 27234148
e-pasts: vircavaspp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Rita Borščevska

Tālr.: 63086023; 26261569
e-pasts: rita.borscevska@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13:00–18:00
Ceturtdiena: 8:00–12:00
Pārvaldes lietvede
Evita Andreļevska

Tālr.: 63085961; 27234148
e-pasts: vircavaspp@jelgavasnovads.lv evita.andrelevska@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Iveta Neimane

Tālr.: 63085984
e-pasts: iveta.neimane@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
 
Tālr.: 
e-pasts:
Saimniecības daļas vadītāja
Miķelis Ducmanis

Tālr.: 27234149
e-pasts: mikelis.ducmanis@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Kristīne Peina
Tālr.: 22307442
e-pasts: kristine.peina@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Una Silamedne
Tālr.: 25603902
e-pasts: una.silamedne@jelgavasnovads.lv
   
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit