03.12.2022.

Zaļenieku pagasta kontakti

Drukāt
Zaļenieku pagasta pārvalde
Adrese: Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Tālr.: 63074441, 27231144
Fakss: 63074441
e-pasts: zaleniekupp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs
Aivars Brikmanis 

Tālr.: 22016330
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.30-12.00
Pārvaldes lietvede
Daiga Miķelsone
Tālr.: 63074441
Nodokļu administratore
Vēsma Branta

Tālr.: 63074375
Grāmatvede 
Dana Konavko
Tālr.: 63074375
Pašvaldības policijas vecākais inspektors
Anatolijs Koteļņikovs
Tālr.: 28335641
e-pasts: anatolijs.kotelnikovs@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Santa Ūdre
Tālr.: 26705778
e-pasts: santa.udre@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītājs
Māris Zabarovskis
Tālr.: 29361231
e-pasts: maris.zabarovskis@jelgavasnovads.lv
Zaļenieku bibliotēkas vadītāja
Dace Vācere
Adrese: Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads,  LV-3011
Tālrunis: 63074470
E-pasts: dace.vacere@jelgavasnovads.lv
Ūziņu bibliotēkas vadītāja
Gunita Kulmane
Adrese: Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3028
Tālrunis: 29420785
E-pasts: gunita.kulmane@jelgavasnovads.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit