07.12.2022.

Vadības kontakti

Drukāt
JELGAVAS NOVADA DOME
 
Domes priekšsēdētājs
Madars Lasmanis

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022238
e-pasts: madars.lasmanis@jelgavasnovads.lv
 
Priekšsēdētāja vietniece
Ilze Vītola

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012550
e-pasts: ilze.vitola@jelgavasnovads.lv
 
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
 
Izpilddirektors
Līga Lonerte

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022231
e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv
 
Izpilddirektora vietnieka p.i. saimnieciskajos jautājumos
Ingus Zālītis
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012253; 28296031
e-pasts: ingus.zalitis@jelgavasnovads.lv
 
 
 
 
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi: 63022238; 26009600
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv