03.02.2023.

Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē

21.07.2016
Ieviešanas laiks: 07.09.2016. - 09.09.2016.
Projekta mērķis: veicināt kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un iekļaušanu mūsdienu vidē.

Apakšmērķi:

  1. Iepazīties ar labās prakses piemēriem kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā;
  2. Kultūras mantojuma un dabas objektu nozīmes izpratne teritorijas attīstībā;
  3. Teritorijas atraktivitātes veicināšana, iekļaujot kultūras mantojuma un dabas objektus mūsdienu vidē;
  4. Kultūras mantojuma un dabas objektu izmantošana teritorijas sociāli – ekonomiskās attīstības veicināšanai.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               
Projekta partneri: Arendal pašvaldība, Agder universitāte (Norvēģija)

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 7160.02, EEZ finansējums (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības fonda „B” aktivitāte) 95% - 6802.02; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 5% - 358.00.

Galvenās aktivitātes:           

  • Sadarbības pasākuma ietvaros ir plānota Jelgavas novada pašvaldības pārstāvju un speciālistu vizīte Norvēģijā 07.-09.09.2016. Vizītes ietvaros notiks tikšanās vairākās Norvēģijas pašvaldībās – Arendālē, Grimstadē un Kristiansandā – kā arī iepazīšanās ar teritoriju attīstības plāniem un labās prakses piemēriem tajās. Galvenais vizītes uzsvars – kultūrvēstures un mūsdienīgā apvienojums, novēršot vai mazinot iespējamās pretrunas

Publikācijas:

Projekta koordinators:
Anita Škutāne
Tālr.: 63048446
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv