07.12.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm

 • Projekts Nr. 9.3.2.0/19/A/011 ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”
 • Projekta ieviešanas laiks 28.08.2019.-28.12.2019.
 • Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūras nodrošinājumu Dzalbs Ainis- ģimenes ārsta un internista praksē, Liepiņa Ilze-ģimenes ārsta praksē, Karlovska Biruta - ģimenes ārsta praksē un Alksne Indra - ģimenes ārsta praksē.
Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība

Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība

 • Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība”
 • Ieviešanas laiks 30.04.2019. – 30.11.2020.
 • Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavas novada pašvaldībā
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta

Projekts: Nr.3.3.1.0/16/I/032
Ieviešanas laiks: 08.08.2017. – 07.12.2018.
Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pārbūvējot Jelgavas novada pašvaldības ceļu infrastruktūru.​
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta

Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/009
Ieviešanas laiks: 21.04.2017.–31.12.2017.
Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pārbūvējot Jelgavas novada pašvaldības ceļu infrastruktūru.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē

 • Projekta nr. DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/010
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
 • Projekta mērķis: sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Lielplatones pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ināras Staņas ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ināras Staņas ģimenes ārsta praksē

 • Projekta nr.3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/009
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
 • Projekta mērķis: projekta mērķis ir sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Ināras Staņas  ģimenes ārsta prakse, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Glūdas pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ritas Afanasjevas ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ritas Afanasjevas ģimenes ārsta praksē

 • Projekta nr.3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/012
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
 • Projekta mērķis: projekta mērķis ir sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Ritas Afanasjevas  ģimenes ārsta prakse, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Vircavas pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Indras Alksnes ģimenes ārsta praksē

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Indras Alksnes ģimenes ārsta praksē

 • Projekta nr. Nr.3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/011
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
 • Projekta mērķis: sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Indras Alksnes ģimenes ārsta prakse, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Līvbērzes pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana

Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana

 • Projekta nr. 3DP/3.6.2.1.0/12/APIA/VRAA/005
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2012. – 31.08.2013.
 • Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas novada pašvaldības attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu, veicot pašvaldības administratīvas ēkas rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, sakārtojot infrastruktūru publisko pakalpojumu sniegšanas un darba vides kvalitātes uzlabošanai. 
Publisko internetu pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā

Publisko internetu pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā

 • Projekta nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA.VRAA/024
 • Projekta ieviešanas laiks: 23.10.2014 .- 22.04.2015.
 • Projekta mērķis: sekmēt Jelgavas novada interneta pieejas punktu izveidi un pilnveidošanu, uzlabojot ikviena Jelgavas novada  iedzīvotāja iespējas bez maksas piekļūt internetam, sniedzot iespēju izmantot valsts, pašvaldības, komercsabiedrību elektroniskos pakalpojumus un nodrošinot pieeju informācijai, elektroniskajiem pakalpojumiem, izglītības, darba vai atpūtas nolūkā.