08.08.2022.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana

Drukāt
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/37
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ēkā.

Kopīgais finansējums: EUR 269980.54 LVL 189743.40; KPFI finansējums EUR 32873.49/ LVL 23103.62; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 237107.05/ LVL 166639.78

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, grīdu papildus siltināšana, bēniņu papildus siltināšana un jumta slīpās daļas papildus siltināšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 14007.46 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  66584.5 kWh/gadā.

Projekta koordinatori:
Anita Skubiļina – 63048452
anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Inese Cinovska – 63048455
inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana