08.08.2022.

„Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeles 2017””

Drukāt
  • Projekta Nr.17/1-14.2/K 32
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017. 
  • Projekta mērķis: nodrošināt profesionālās mūzikas mākslas koncertdarbību un pieejamību Zemgales reģionā, sekmējot ērģeļmūzikas koncertu tradīciju atjaunošanu Jelgavas novadā.

 

Projekta finansējums: 
Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1550,00

Projekta uzdevumi: 
  • Noorganizēt pasākumu “Rudens mūzikas festivāls “Zemgales Ērģeles 2017”  Jelgavas novadā, popularizējot ērģeļmākslu Zemgales reģionā;
  • Iedzīvināt sakrālo koncertu tradīcijas Zemgales reģiona, Jelgavas novadā, atbal-stot draudžu mūzikas dzīvi;
  • Nodrošināt projekta un pasākuma publicitāti.

Projekta publicitāte:

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv