03.12.2022.

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Grāmatas “Zaļā muiža” izdošana (druka)

Grāmatas “Zaļā muiža” izdošana (druka)

 • Projekta Nr.: 2022-3-KMA062
 • Projekta ieviešanas laiks: 1.11.2022. – 2.06.2023.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Jelgavas novadā, papildinot sabiedrībai pieejamo publikāciju kopumu par Zaļo muižu. 

 

 

Grāmatas “Zaļā muiža” izdošana

Grāmatas “Zaļā muiža” izdošana

 • Projekta Nr.: 2022-2-KMA079
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2021. –16.12.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, papildinot sabiedrībai pieejamo publikāciju kopumu par Latvijas kultūras mantojumu, Latvijas muižu arhitektūru un tās vēsturi. 
Vilces muižas kungu mājas vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepcijas izstrāde

Vilces muižas kungu mājas vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepcijas izstrāde

 • Projekta Nr.: 2022-2-KMA053
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2021. –16.12.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, izstrādājot vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepciju Vilces muižas kungu mājas telpai Nr. 14.
Grāmatu svētki Jelgavas novadā

Grāmatu svētki Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 2022-2-LIT012
 • Projekta ieviešanas laiks: 4.07.2022. –16.12.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību lauku teritorijās, organizējot Grāmatu svētkus Jelgavas novadā.
Amatierteātru festivāls ''Bīne" 2022

Amatierteātru festivāls ''Bīne" 2022

 • Projekta Nr.: 22/1-14.2/K9
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2022. –15.12. 2022.
 • Projekta mērķis: veicināt Zemgales reģiona amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi, kvalitatīvu attīstību un kultūras pieejamību no centriem attālajās teritorijās.
Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2022-1-VIZ-M04008
 • Projekta ieviešanas laiks: 21.03.2022. – 01.10.2022.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
   
Mūzikas instrumentu iegāde Jelgavas novada Mūzikas skolām

Mūzikas instrumentu iegāde Jelgavas novada Mūzikas skolām

 • Projekta Nr. 2022-1-MDM-M02024
 • Projekta ieviešanas laiks: 21.03.2022. –01.10.2022.
 • Projekta mērķis: nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Jelgavas novada Mūzikas skolām, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, Mūzikas izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.
Bērnu grāmatu autori Jelgavas novada bibliotēkās

Bērnu grāmatu autori Jelgavas novada bibliotēkās

 • Projekta Nr. 2022-1-LIT032
 • Projekta ieviešanas laiks: 21.03.2022. –16.12.2022.
 • Projekta mērķis: veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolu vecuma bērniem un pamatskolu skolēniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā, pielāgojoties valstī noteiktās ārkārtas situācijas izmaiņām.
Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā

Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 2021-2-LIT048
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2021. –31.05.2022.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un skolu jaunāko klašu vecuma bērniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novadā, pielāgojoties valstī noteiktās ārkārtas situācijas izmaiņām.
Zaļenieku muižas pils logu restaurācija

Zaļenieku muižas pils logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2021-2-KMA044
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2021. –31.03.2022.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.