07.12.2022.

Rekvizīti

Drukāt
Jelgavas novada pašvaldības norēķinu konti maksājumu veikšanai:
 
Visi maksājumi (izņemot - nekustamā īpašuma nodoklis, ziedojumi, drošības naudas izsolēs):
AS Swedbank - LV07HABA0551025900443
AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
AS Luminor - LV15RIKO0002930225014
 
Tikai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem:
AS Swedbank - LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
AS SEB banka - LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
AS Luminor - LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
AS Citadele banka - LV86PARX0012605360002, kods PARXL22

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē portālā www.latvija.lv un no Maxima veikalos (maksas pakalpojuma maksa - 0.50 EUR).
 
Ziedojumi:
AS Swedbank - LV27HABA0551026845154

Drošības naudas izsolēs:
AS Swedbank - LV26HABA0551030341246
 
Ozolnieku administrācija (slēgti konti no 01.01.2022.)

Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastu iedzīvotājus lūdzam maksāt nekustamā īpašuma nodokli uz kontiem:
 
  • AS Swedbank - LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
  • AS SEB banka - LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
  • AS Luminor - LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
  • AS Citadele banka - LV86PARX0012605360002, kods PARXL22
Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi: 63022238; 26009600
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv