Jelgavas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.jelgavasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta šādos piekļūstamības aspektos: galvenā navigācija, formu lauki un kļūdu paziņojumi, attēlu tekstuālā alternatīva, krāsu kontrasti, lapu nosaukumi un multimediju satura altenatīvas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.01.2023. Izvērtēšanu veica Līga Rudzīte, Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: zinas@jelgavasnovads.lv

Zvaniet: +371 63024934

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-pastā: zinas@jelgavasnovads.lv

Tālrunis: +371 63024934

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 12.11.2020 un atkārtoti pārskatīts 28.01.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Enija Kreicberga - Kapša, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja