Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 22/1-14.2/K9
  • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2022. –15.12. 2022.
  • Projekta mērķis: veicināt Zemgales reģiona amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi, kvalitatīvu attīstību un kultūras pieejamību no centriem attālajās teritorijās.
attels

Projekta kopējās izmaksas: 2094,59 EUR; Zemgales Kultūras programmas finansējums: 2 000 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  94,59 EUR.

Projekta uzdevumi:

  1. noorganizēt Lauku amatierteātru festivālu “Bīne” 2022;
  2. nodrošināt projekta un projekta aktivitāšu publicitāti.
  1. noorganizēts Lauku amatierteātru festivāls “Bīne” 2022 Vircavas tautas namā no 2022. gada 19.novembra līdz 2022.gada 26. novembrim. Organizējot festivāla noslēguma pasākumu Vircavas tautas namā 2022. gada 26. novembrī.
  2. nodrošināt projekta un projekta aktivitāšu publicitāti, ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, Jelgavas novada Facebook sociālo tīklu kontā, www.kkf.lv  un citos masu informācijas līdzekļos.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv