Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2020-1-VIZ-M04006
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2020. – 01.10.2020.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
attels1

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 1259, 31 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  1259, 00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  0,31 EUR

Projekta uzdevumi:

  1. Iegādāties nepieciešamo pamatlīdzekli- grafikas presi.
  2. Dot iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt Vizuāli plastiskās mākslas programmu.
  3. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv